Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Organizując pracę wychowawczo-dydaktyczną:
- stosujemy nowoczesne metody pracy, ciekawe formy, różnorodne środki dydaktyczne aby rozbudzić i rozwijać naturalny potencjał i zainteresowania indywidualne dzieci;
- pracujemy w oparciu o własne programy autorskie oraz innowacje pedagogiczne;
- od kilku lat bierzemy udział w ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom, a od roku 2018 bierzemy udział w akcji Mały Miś w świecie wielkiej literatury
- dbamy o potrzeby i zainteresowania indywidualne dzieci zapewniając im możliwość korzystania z zajęć dodatkowych organizowanych w ramach realizowanych corocznie projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych
- dzieci mają możliwość pod okiem instruktora tańca doskonalić swoje umiejętności taneczne;
- największą nagrodą za naszą pracę jest uśmiech dziecka, radość w jego oczach oraz liczne dyplomy za udział w konkursach;