Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Utworzenie przedszkola

Gminne Przedszkole Publiczne zostało powołane do działania w 1994 roku właśnie pod taką nazwą. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy Szamocin. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu – Delegatura w Pile.
W połowie marca 1945 roku działalność rozpoczęła ochronka dla dzieci, która swoją opieką objęła 35 chłopców i 55 dziewczynek. Prowadziły ją Siostry Serafitki Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej, a powołał ją ksiądz Edward Mrotek – w obecnym czasie Proboszcz Parafii. W roku 1948 ochronkę przemianowano na Państwowe Przedszkole, a pracujące tam siostry zastąpiono kadrą świecką. Uroczyste otwarcie i poświęcenie przedszkola nastąpiło 15 kwietnia 1945 roku. Rosła liczba chętnych przedszkolaków, dlatego zaczęto rozbudowywać przedszkole w roku 1950, a zakończono w roku 1954. Nowe inwestycje w budownictwie przedszkolnym przyniosły lata 80 – te.
W roku 1981 wybudowano nowe przedszkole przy Placu Wolności (obecne). Przedszkole usytuowane jest w centrum miasta obok Urzędu Miasta i Gminy oraz Przychodni Lekarzy Rodzinnych. Jest to placówka publiczna i bardzo nowoczesna. Prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą i dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym, otoczonym zielenią.
W roku 2017 podjęto decyzję o rozbudowie budynku przy Pl. Wolności. Nowo dobudowaną część przedszkola otwarto 3 września 2018 roku. Obecnie funkcjonuje 8 oddziałów. Wokół przedszkola znajdują się nowoczesne place zabaw dla dzieci młodszych i starszych wyposażone w sprzęt rekreacyjny i piaskownice.

Kadra kierownicza

  1. Aniela Kuakówna (1945 – 1950) – kierownik przedszkola,
  2. Zofia Piotrowska (1950 – 1974) – kierownik przedszkola,
  3. Irena Pawlicka (1974 – 1975) – kierownik przedszkola,
  4. Włodzimiera Jaworska (1975 – 1994) – dyrektor przedszkola,
  5. Hanna Ruszkiewicz – Śróda (1994 – 1997) – dyrektor przedszkola,
  6. Irena Ciszewska (1997 – 2008) – dyrektor przedszkola,
  7. Danuta Grams (2008 – 2023) – dyrektor przedszkola.
  8. Joanna Nowak (2023 – obecnie) – dyrektora przedszkola.

Nasza historia