Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Dziecko przyjęte do przedszkola może być wydane tylko rodzicowi lub opiekunowi prawnemu albo osobie przez nich upoważnionej. Rodzice mogą złożyć w przedszkolu stałe upoważnienie do odbioru dziecka np. dla babci.