Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przebywanie w budynku przedszkola

  1. Przebywanie osób postronnych w budynku przedszkola podlega kontroli.
  2. Osoby postronne wchodzące do przedszkola są zobowiązane do podania celu swojej wizyty pracownikowi przedszkola.
  3. Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola przekazują je nauczycielowi w grupie lub innemu pracownikowi który przyprowadza dziecko do grupy.