• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
  • 1
  • 2

Statut przedszkola

Nasze atuty

Organizując pracę wychowawczo-dydaktyczną:

- stosujemy nowoczesne metody pracy, ciekawe formy, różnorodne środki dydaktyczne aby rozbudzić i rozwijać naturalny potencjał i zainteresowania indywidualne dzieci;

- pracujemy w oparciu o własne programy autorskie oraz innowacje pedagogiczne;

- od kilku lat bierzemy udział w ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom

Więcej o: Nasze atuty