• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
  • 1
  • 2

Historia i osiągnięcia

Utworzenie przedszkola

Gminne Przedszkole Publiczne zostało powołane do działania w 1994 roku właśnie pod taką nazwą. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy Szamocin. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu – Delegatura w Pile.

 

         W połowie marca 1945 roku działalność rozpoczęła ochronka dla dzieci, która swoją opieką objęła 35 chłopców i 55 dziewczynek. Prowadziły ją Siostry Serafitki Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej, a powołał ją ksiądz Edward Mrotek – w obecnym czasie Proboszcz Parafii. W roku 1948 ochronkę przemianowano na Państwowe Przedszkole, a pracujące tam siostry zastąpiono kadrą świecką. Uroczyste otwarcie i poświęcenie przedszkola nastąpiło 15 kwietnia 1945 roku. Rosła liczba chętnych przedszkolaków, dlatego zaczęto rozbudowywać przedszkole w roku 1950, a zakończono w roku 1954. Nowe inwestycje w budownictwie przedszkolnym przyniosły lata 80 – te.

         W roku 1981 wybudowano nowe przedszkole przy Placu Wolności (obecne). Przedszkole usytuowane jest w centrum miasta obok Urzędu Miasta i Gminy oraz Przychodni Lekarzy Rodzinnych. Jest to placówka publiczna i bardzo nowoczesna. Prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą i dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym, otoczonym zielenią.

         W roku 2017 podjęto decyzję o rozbudowie budynku przy Pl. Wolności. Nowo dobudowaną część przedszkola otwarto 3 września 2018 roku. Obecnie funkcjonuje 8 oddziałów. Wokół przedszkola znajdują się nowoczesne place zabaw dla dzieci młodszych i starszych wyposażone w sprzęt rekreacyjny i piaskownice.

.