• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
  • 1
  • 2

Formalności

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Dziecko przyjęte do przedszkola może być wydane tylko rodzicowi lub opiekunowi prawnemu albo osobie przez nich upoważnionej. Rodzice mogą złożyć w przedszkolu stałe upoważnienie do odbioru dziecka np. dla babci.

Wzór upoważnienia.pdf