W skład Rady Rodziców w przedszkolu przy Placu Wolności wchodzą:

 

 

Przewodnicząca – Iwona Karpyn

Z-ca Przewodniczącej – Kinga Nawrocka

Sekretarz – Joanna Bieńkowska

Skarbnik – Hanna Michałowska

 

Członek – Natalia Piotr

Członek – Karina Woźniczka

Członek – Agnieszka Frydrych