Gminne Przedszkole Publiczne zostało powołane do działania w 1994 r. właśnie pod taką nazwą. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy Szamocin. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu – Delegatura w Pile.
 

        Nasze przedszkole zostało założone w połowie marca 1945 r. Była to Ochronka dla dzieci, a prowadziły ją siostry Serafitki Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej. 1948 r. – ochronkę przemianowano na Państwowe Przedszkole, a pracujące siostry zastąpiono siłami Świeckimi. Przedszkole zaczęto rozbudowywać w 1950 r. a zakończono w 1954 r. Nowe inwestycje w budownictwie przedszkolnym przyniosły lata 80 – te. Wybudowano nowe przedszkole (obecne) przy Placu Wolności w 1981 r.

W 1990/91r. nastąpiła zmiana organu prowadzącego przedszkole, został nim Urząd Miasta i Gminy z burmistrzem Adamem Szejnfeldem.

        Przedszkole główne usytuowane jest w centrum miasta przy ulicy Plac Wolności nr 31. Pierwszy oddział przedszkolny  znajduje się na Osiedlu Smolary 1. Drugi oddział przedszkolny znajduje się w Lipiej Górze. Przedszkole jest placówką publiczną i prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Obecnie funkcjonuje 10 oddziałów.

        Przedszkole główne mieści się w budynku wolnostojącym, otoczonym zielenią. Na parterze znajdują się 3 sale zajęć wraz z łazienkami, sekretariat i gabinet dyrektora, gabinet logopedyczny oraz szatnia dla dzieci i pomieszczenia kuchenne. Na piętrze położone są 3 sale zajęć z łazienkami i pomieszczeniami socjalnymi oraz sala gimnastyczna dla dzieci.

        Budynek otoczony jest ogrodem wyposażonym w sprzęt rekreacyjny i piaskownice. W ogrodzie tym dzieci spędzają wiele czasu, prowadzone są też tam zabawy ruchowe i imprezy przedszkolne.

 

mgr Danuta Grams - Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego

mgr Joanna Nowak - wicedyrektor

       

        DYREKTORZY ZARZĄDZAJĄCY PRZEDSZKOLEM OD CHWILI JEGO POWSTANIA

1. Aniela Kuakówna - kierownik przedszkola ( 1945 – 1950 )
2. Zofia Piotrowska - kierownik przedszkola ( 1950 – 1975 )
3. Włodzimiera Jaworska - dyrektor przedszkola ( 1975 – 1994 )
4. Hanna Ruszkiewicz – Śróda – dyrektor przedszkola ( 1994 – 1997 )
5. Irena Ciszewska - dyrektor przedszkola ( 1997 – 2008 )
6. Danuta Grams - dyrektor przedszkola ( 2008 – obecnie )