Skład Rady Rodziców - oddział Osiedle Smolary:

 

Przewodnicząca – Monika Czechowicz  tel.

Sekretarz – Agnieszka Jelińska

Skarbnik – Romualda Nowak

 

Komisja rewizyjna:

Klaudia Kwiatkowska

Joanna Strzyżewska

Członek - Aleksandra Konwińska