Dyrektor:
mgr Danuta Grams

Wicedyrektor:
mgr Maria Nochowicz

Pracownicy administracyjno - biurowi:
Monika Szymanowska

Nauczyciele:
mgr Beata Kozłowska
mgr Dorota Kaczmarek
religia: mgr Małgorzata Grabska-Kokosz
rytmika: mgr Maria Semrau
j. angielski: Anita Szulc
logopeda: mgr Joanna Nowak

Pracownicy obsługi:
Beata Urbańska
Wiesława Kopeć
Justyna Rybarczyk
Mirosława Świerczyńska