Gminne Przedszkole Publiczne - oddział przedszkolny
Os. Smolary 1

64 – 820 Szamocin
Tel. : 67 2848 – 137