HISTORIA

15 lutego 1973 r. oddano do użytku Przedszkole PGR na Osiedlu Smolary „Słoneczna Gromada”.

O stycznia 1990 r. wraz z przejściem pod nadzór samorządu lokalnego zmieniło nazwę na Państwowe Przedszkole nr 2, a od 1994 r. nosi miano – Gminne Przedszkole Publiczne – oddział Osiedle Smolary 1.

Od czerwca 1973 r. było przedszkolem jedno-oddziałowym  (28 dzieci). Od  lipca 1973 r. były trzy oddziały (ponad 100 dzieci) aż w roku 1993/94, bowiem wtedy właśnie zlikwidowano jeden oddział. Od tego czasu przedszkole dysponuje dwoma oddziałami.

Dyrektorzy:

1.       Teresa Weber (1973 – 1983)

2.       Gertruda Świerczyńska (1983 – 1989)

3.       Mirosława Chodorek (1990 – 1992)

4.       Halina Winkowska ( 1992 – 1994)

5.       Hanna Ruszkiewicz Śróda (1994 – 1997)

6.       Irena Ciszewska (1997 – 2008)

7.       Danuta Grams (2008 – nadal)