Gminne Przedszkole Publiczne – oddział przedszkolny
Lipia Góra 52

64 – 820 Szamocin
Tel.: 67 2833 - 616

 

Dyrektor przedszkola: mgr Danuta Grams

Wicedyrektor: mgr Joanna Nowak