Rada Rodziców - oddział przedszkolny w Lipiej Górze


Przewodnicząca – Małgorzata Kamińska  tel. 511 473 121

Z-ca Przewodniczącej – Donata Kobus

Sekretarz – Marcelina Michalska

Skarbnik – Magdalena Rzekęć

 

Komisja rewizyjna:

Sylwia Michalska

Ewa Matkowska