ROZKŁAD DNIA 

7.30 – 8.00

- schodzenie się dzieci do przedszkola

- zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

- zajęcia wspomagające i korekcyjne, działania wspomagające rozwijanie umiejętności społecznych i kształtowanie odporności emocjonalnej

- ćwiczenia poranne

8.00 – 8.30

- przygotowanie do śniadania – zabiegi higieniczne

- śniadanie

8.30 – 9.00

- czynności samoobsługowe, mycie zębów

9.00 – 10.00

- planowe zajęcia dydaktyczne wspierające dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, budowaniu ich wiedzy o otaczającym świecie oraz wprowadzające w świat wartości estetycznych realizowane w oparciu o obowiązujące w przedszkolu programy

10.00 – 11.30

- gry i zabawy rozwijające sprawność ruchową dzieci

- zabawy i spacery na powietrzu

- zabawy dowolne

11.30 – 12.00

- przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne

- obiad

12.00 – 12.30

- czynności samoobsługowe, mycie zębów

- relaksacja

12.30 – 13.30

- zabawy i spacery na powietrzu

- gry, zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne

- zajęcia wspomagające i korekcyjne

- zajęcia dodatkowe