Dyrektor:
mgr Danuta Grams

Wicedyrektor:
mgr Maria Nochowicz

Pracownicy administracyjno - biurowi:
Danuta Zajko

Nauczyciele:
mgr Magdalena Paprocka-Królik
Agnieszka Badura - Dorosz
religia: mgr Malwina Dąbek
rytmika: mgr Maria Semrau
j. angielski: Anita Szulc
logopeda: mgr Joanna Nowak

Pracownicy obsługi:
Grażyna Belter
Danuta Zajko
Małgorzata Szulc