Odpłatność zbieramy od 15 – 20 dnia każdego miesiąca.

Stawka żywieniowa dla dzieci przebywających w przedszkolu 6 godzin wynosi 4,50 zł.