Ćwiczenia logopedyczne prowadzone są podczas zajęć indywidualnych jak i w małych grupach. Umiejętnie prowadzone pozwalają kształtować wrażliwość słuchową, usprawniać układ oddechowy, fonacyjny, artykulacyjny, likwidują duże napięcia nerwowe.

Proponowane przeze mnie ćwiczenia logopedyczne to:

Ćwiczenia oddechowe

Oddychanie to niezbędna czynność fizjologiczna, która jest podstawą dobrej wymowy. Ćwiczenia oddechowe najlepiej przeprowadzać przy otwartych oknach. Prowadzone na początku zajęć edukacyjnych działają uspokajająco, rozładowują napięcie emocjonalne i psychiczne oraz wpływają dobrze na zdrowie dziecka.

Cele ćwiczeń oddechowych to:

Proponowane ćwiczenia oddechowe:

Ćwiczenia fonacyjne

Fonacja oznacza zdolność do wydawania głosu, do posługiwania się głosem. Dlatego też ćwiczenia fonacyjne określa się również mianem ćwiczeń głosowych.

Cele ćwiczeń fonacyjnych:

Proponowane ćwiczenia fonacyjne to:

Ćwiczenia słuchu fonematycznego

Na poziom rozwoju mowy, obok sprawności narządów artykulacyjnych, duży wpływ ma percepcja słuchowa, a zwłaszcza jeden z jej składników, czyli słuch fonematyczny zwany słuchem mownym. Za pomocą słuchu fonematycznego dziecko wyodrębnia z potoku mowy wyrazy, w wyrazach sylaby, a w sylabach głoski. Potrafi także uchwycić kolejność głosek w wyrazie. Musi również odróżnić głoski dźwięczne od bezdźwięcznych.

Celem ćwiczeń rozwijających słuch fonematyczny jest:

Proponowane ćwiczenia to:

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

Warunkiem prawidłowego wymawiania wszystkich głosek jest sprawne działanie narządów artykulacyjnych. Realizacja poszczególnych głosek wymaga różnego układu artykulacyjnego i różnej pracy mięśni. Dlatego też narządy artykulacyjne trzeba ćwiczyć, również podczas jedzenia posiłków o zróżnicowanej konsystencji, by wypracować zręczne i celowe ruchy języka, warg, podniebienia i żuchwy.

Celem ćwiczeń jest:

Ćwiczenia szczęki dolnej

Ćwiczenia warg

Ćwiczenia języka

Ćwiczenia podniebienia miękkiego

W powyższym opracowaniu podałam tylko niektóre ćwiczenia, które można wykorzystać w domu. Jest szereg opracowań, które proponują więcej ćwiczeń logopedycznych. Mam nadzieję jednak, że proponowane przeze mnie ćwiczenia wzbogacą zajęcia domowe.