HISTORIA

Historia Przedszkola sięga okresu międzywojennego. Kierowane było przez siostry Serafitki. W czasie wojny przedszkole zniknęło,

a obiekt przeznaczono na urzędy niemieckie. 15.09.1945 przedszkole znowu wznowiło swoją działalność.

Funkcjonowały wtedy dwa oddziały (51 dzieci).

W roku 1998 włączono je do Gminnego Przedszkola Publicznego i dotychczas funkcjonuje jako oddział przedszkolny.

W 2013 roku w ramach projektu "Przedszkole marzeń w Gminie Szamocin" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przedszkole zmodernizowano. Obecnie funkcjonują tam dwa oddziały.

Kierowniczki przedszkola:

1.       Halina Millerówna

2.       Polczyńska

3.       Teresa Herman

4.       Anna Wiśniewska (1956 – 1998)

5.       Irena Ciszewska (1998 – 2008) – dyrektor

6.       Danuta Grams (2008 – obecnie) – dyrektor