- Dla dobra dziecka, do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, z przewlekłym katarem, stanami zapalnymi itp.

- Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków typu: antybiotyk, sterydowych, itp.

- Rodzice powinni informować nauczyciela o chorobach i alergiach dziecka, koniecznie podać listę alergenów - zwłaszcza pokarmowych.