"STOKROTKI" 3-4,5 latki

 

Nauczyciel: Agnieszka Badura-Dorosz

 

Woźna oddziałowa:  Małgorzata Szulc

 

 

ZDJĘCIA - STOKROTKI