"RYBKI" 4-latki


Nauczyciel:  Maria Logaciuk

 

Pomoc nauczyciela: Wiesława Szulc

Woźna oddziałowa: Renata Gorkowska

 

ZDJĘCIA - RYBKI