UWAGA!!!

 

Konsultacje dla rodziców z nauczycielkami

 

w roku szkolnym 2019/2020

 

07.10.2019 r.,

 

04.11.2019 r.,

 

02.12.2019 r.,

 

02.03.2020 r.,

 

06.04.2020 r.,

 

04.05.2020 r.,

 

w godzinach od 14:00 do 15:00.