• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 1
 • 2

Procedury

Przebywanie w budynku przedszkola

 1. Przebywanie osób postronnych w budynku przedszkola podlega kontroli.
 2. Osoby postronne wchodzące do przedszkola są zobowiązane do podania celu swojej wizyty pracownikowi przedszkola.
 3. Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola przekazują je nauczycielowi w grupie lub innemu pracownikowi który przyprowadza dziecko do grupy.