Nasze atuty

Organizując pracę wychowawczo-dydaktyczną:

01stosujemy nowoczesne metody pracy, ciekawe formy, różnorodne środki dydaktyczne aby rozbudzić i rozwijać naturalny potencjał i zainteresowania indywidualne dzieci;

02pracujemy w oparciu o własne programy autorskie oraz innowacje pedagogiczne;

03od kilku lat bierzemy udział w ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom