Nasza Historia

Utworzenie przedszkola

Gminne Przedszkole Publiczne zostało powołane do działania w 1994 roku właśnie pod taką nazwą. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy Szamocin. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu – Delegatura w Pile.

Kierownicy przedszkola

Kadra kierownicza