• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
  • 1
  • 2

Historia i osiągnięcia

Utworzenie przedszkola

Gminne Przedszkole Publiczne zostało powołane do działania w 1994 roku właśnie pod taką nazwą. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy Szamocin. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu – Delegatura w Pile.

Więcej o: Utworzenie przedszkola