STOKROTKI

wychowawca - mgr Hanna Zielińska

woźna oddziałowa - Katarzyna Berent

 Stokrotki GALERIA