SÓWKI

wychowawca - mgr Anna Jurga

woźna oddziałowa - Małgorzata Szulc

Sówki GALERIA