SÓWKI

wychowawca - mgr Beata Kozłowska

woźna oddziałowa - Justyna Rybarczyk

Sówki GALERIA