SÓWKI

wychowawca - mgr Hanna Borucka

woźna oddziałowa - Wioletta Sałek

Sówki GALERIA