RYBKI 

wychowawca - mgr Patrycja Lembicz

woźna oddziałowa - Mirosława Świerczyńska

 

Rybki GALERIA