RYBKI 

wychowawca - mgr Ewa Winkowska – Kupka

woźna oddziałowa - Alina Golińska

 

Rybki GALERIA