PSZCZÓŁKI 

wychowawca - mgr Karolina Bajsarowicz

 woźna oddziałowa - Alina Golińska

Pszczółki GALERIA