PSZCZÓŁKI 

wychowawca - mgr Anna Jurga

 woźna oddziałowa - Wiesława Szulc

Pszczółki GALERIA