PSZCZÓŁKI 

wychowawca - mgr Patrycja Lembicz

 woźna oddziałowa - Alicja Cieniewicz

Pszczółki GALERIA