JEŻYKI

wychowawca - mgr Beata Kozłowska

pomoc nauczyciela - Maria Brzezińska

woźna oddziałowa - Justyna Rybarczyk

 

Jeżyki GALERIA