JEŻYKI

wychowawca - mgr Agnieszka Janeczko, mgr Maria Nochowicz

pomoc nauczyciela - Maria Brzezińska

woźna oddziałowa - Karolina Pawlak

 

Jeżyki GALERIA