JEŻYKI

wychowawca - mgr Beata Kozłowska

godz. popołudniowe - mgr Magdalena Włodarska

woźna oddziałowa - Wiesława Szulc

 

Jeżyki GALERIA