Opłata za przedszkole składa się z kilku części: opłaty za pobyt, opłaty za wyżywienie, opłaty za ubezpieczenie oraz wpłat na Fundusz Rodziców. Szczegółowe informacje o każdej z tych opłat zamieszczamy w odrębnych artykułach.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Odpłatność zbieramy od 15 – 20 dnia każdego miesiąca.

Opłata za posiłki

Stawka żywieniowa dla dzieci przebywających w przedszkolu 6 godzin wynosi 4,50 zł,  a dla dzieci korzystających z podwieczorku 5,50 zł.

Opłata za ubezpieczenie

Rodzice i opiekunowie prawni mogą ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Każdy może ubezpieczyć dziecko we własnym zakresie.

Pobieranie opłat

Istnieje możliwość wnoszenia opłat gotówką w kasie przedszkola w ustalonych i podanych do wiadomości rodziców terminach lub przelewem na numer konta bankowego przedszkola.