Od września 2018 roku przy przedszkolu funkcjonuje Klub Malucha do, którego mogą uczęszczać dzieci od pierwszego roku do trzech lat.

Sprawozdania finansowe za 2018 rok Klubu Malucha nr 1 w Szamocinie zostały zamieszczone na stronie BIP Miasta i Gminy Szamocin.